КАТАЛОГ КНИГИ

Зеи, Алки
Тигърът от витрината : Роман / Алки Зеи; Прев. от гр. Димитър Кицевски ; Худож. Марио Вътков ; [С послесл. от Георги Куфов]. - София: Отечество, 1984. - 128 с.; 20 см.

Ориг. загл. To kaplani tis vitrinas / Alki Zeh

УДК 877.4-31

Именен показалец

Зеи, Алки

Предметен показалец

Гръцка литература

Сигнатура
820/899 / З-51
Инв. №
12480

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)