КАТАЛОГ КНИГИ

Жулавски, Мирослав
Кучешката звезда : Разкази / Мирослав Жулавски ; Прев. от пол. [с послесл.] Боян Биолчев. - София: Народна култура, 1967. - 199 с.; 20 см.

Ориг. загл. Psia Gwiazda / Miroslaw Zulawski

УДК 884-32

Именен показалец

Жулавски, Мирослав

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Ж82
Инв. №
10817

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)