КАТАЛОГ КНИГИ

Жеромски, Стефан
В примките на несретата : Разкази и новели / Стефан Жеромски; Прев. от пол. Стефан Илчев ; [С предг. от Малина Иванова]. - София: Народна култура, 1977. - 264 с.; 20 см. - (Майстори на разказа)

Ориг. загл. Dziela / Stefan Zeromski

УДК 884-31

Именен показалец

Жеромски, Стефан

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Ж24
Инв. №
9831

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)