КАТАЛОГ КНИГИ

Доленга-Мостович, Тадеуш
Морал : Роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; Прев. от пол. Малина Иванова. - София: Издателство на БЗНС, 1989. - 352 с.; 20 см. - (Темат. пор. Книги от екрана)

Ориг. загл. Profesor Wilczur / Tadeusz Dolega-Mostowicz

УДК 884-31

Именен показалец

Доленга-Мостович, Тадеуш

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Д75
Инв. №
15940

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)