КАТАЛОГ КНИГИ

Добрачински, Ян
Самсон и Далила : Истор. роман / Ян Добрачински ; Прев. от пол. Милена Милева ; [с предг. Галина Белинска]. - София: Народна култура, 1990. - 297 с.

Ориг. загл. Samson i Dalila / Jan Dobraczynski

УДК 884-311.6

Именен показалец

Добрачински, Ян

Сигнатура
820/899 / Д67
Инв. №
15651

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)