КАТАЛОГ КНИГИ

Дидро, Дени
Монахинята : Роман / Дени Дидро; Прев. от фр. Стефанка Димова, Сидония Пожарлиева. - 3 изд. - София: Издателство на отечествения фронт, 1980. - 191 с.; 20 см.

Ориг. загл. La Religieuse / Denis Didrot

УДК 840-31

Именен показалец

Дидро, Дени

Предметен показалец

Френска литература

Сигнатура
820/899 / Д53
Инв. №
8278

Още от същия автор

Дидро, Дени. Естетика и теория на изкуството. София: Наука и изкуство, 1981

Дидро, Дени. Избрани творби. София: Народна култура, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7174 | Имена в показалеца: 4239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)