КАТАЛОГ КНИГИ

Дидро, Дени
Избрани творби / Дьони Дидро ; Състав., прев. от фр. Донка Меламед. - София: Народна култура, 1983. - 557 с.; 20 см. - (Световна класика)

Ориг. загл. Le Neveau de Rameau ; Jacques le Fataliste et son Maitre ; La Religieuse / Denis Didrot

УДК 840(081.2)-31

Именен показалец

Дидро, Дени

Предметен показалец

Френска литература

Сигнатура
820/899 / Д53
Инв. №
3781

Още от същия автор

Дидро, Дени. Естетика и теория на изкуството. София: Наука и изкуство, 1981

Дидро, Дени. Монахинята. София: Издателство на отечествения фронт, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7172 | Имена в показалеца: 4236

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)