КАТАЛОГ КНИГИ

10 съвременни унгарски разказвачи : Разкази / Състав. Георги Крумов ; Прев. от унг. Генчо Христозов и др. - София: Народна култура, 1974. - 304 с.; 17 см. - (Библиотека Панорама ; N 6. Серия Проза ; 6)

Съдържа и кратки биогр. данни за поместените в сб. авт.

УДК 894.511-32

Именен показалец

Крумов, Георги (съст.)

Предметен показалец

Унгарска литература

Сигнатура
820/899 / Д45
Инв. №
6984
Сигнатура
820/899 / Д45
Инв. №
2665

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)