КАТАЛОГ КНИГИ

10 съвременни словашки разказвачи : Разкази / Състав. Невена Захариева ; [С предг. от Янко Бъчваров]; Прев. от слов.. - София: Народна култура, 1978. - 351 с.; 17 см. - (Библиотека Панорама ; N 80. Серия Проза ; 63)

Съдържа и кратки биогр. данни за поместените в сб. авт.

УДК 885.4-32

Именен показалец

Захариева, Невена (съст.)

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899 / Д45
Инв. №
9665

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)