КАТАЛОГ КНИГИ

Грипе, Мария
Нощният татко : Роман / Мария Грипе; Прев. от швед. Павел В. Стоянов; Худож. Любомир Чакъров. - София: Отечество, 1981. - 188 с.; 20 см. - (Четиво за юноши; 18)

Ориг. загл. Nattpappan / Maria Gripe

УДК 839.7-93-31

Именен показалец

Грипе, Мария

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899 / Г84
Инв. №
1258
Сигнатура
820/899 / Г84
Инв. №
14090

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)