КАТАЛОГ КНИГИ

Григ, Нурдал
Корабът продължава пътя си : Роман / Нурдал Григ; Прев. от норвеж. [с послесл.] Светослав Колев . - София: Народна култура, 1964. - 188 с.; 20 см.

Ориг. загл. Skibet gar videre / Nordahl Grieg
Пълното име на авт. Юхан Нурдал Брюн Григ
Съдържа и: Бележки за автора

УДК 839.6-31

Именен показалец

Григ, Нурдал

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899/ Г82
Инв. №
12324

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)