КАТАЛОГ КНИГИ

Готически романи / Хорас Уолпоул, Жак Казот, Уилям Бекфорд, Мери Шели; Прев. от френ. и англ. ез.. - София: Народна култура, 1986. - 528 с.; 20 см. - (Световна класика)

Съдържа:Замъкът Отранто/Хорас Уолпоул;Прев. от англ. ез. Жечка Георгиева; Влюбеният дявол/Жак Казот; Прев. от фр. Георги Цанков ; Ориг. загл. Le diable amoureux / Jacques Cazotte
Ватек /Уилям Бекфорд ; Прев. от англ. Жечка Георгиева ; Ориг. загл Vathek / William Beckford
Франкенщайн/Мери Шели ; Прев. от англ. Жечка Георгиева ; Ориг. загл. Frankenstein / Mary Shelley

УДК 840-31+820-31

Именен показалец

Бекфорд, Уилям
Казот, Жак
Уолпоул, Хорас
Шели, Мери

Предметен показалец

Френска литература
Английска литература

Сигнатура
820/899/ Г70
Инв. №
12771

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)