КАТАЛОГ КНИГИ

Гомес-Аркос, Агустин
Ана-не : Роман / Агустин Гомес-Аркос ; Прев. от фр. Райна Стефанова. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1979. - 168 с.; 20 см.

Ориг. загл. Ana non / Agustin Gomez-Arcos

УДК 860-31

Именен показалец

Гомес-Аркос, Агустин

Предметен показалец

Испанска литература

Сигнатура
820/899/ Г 64
Инв. №
7418
Сигнатура
820/899/ Г 64
Инв. №
8103
Сигнатура
820/899/ Г 64
Инв. №
1240

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)