КАТАЛОГ КНИГИ

Видал, Гор
Вицепрезидентът Бър : Роман / Гор Видал; Прев. от англ. Иванка Томова. - София: Издателство на отечествения фронт, 1979. - 567 с.; 20 см.

Ориг. загл. Burr: a novel / Gore Vidal

УДК 820(73)-312.6+973(092)(0:82-31)+92 Бър, Арън

Именен показалец

Видал, Гор

Предметен показалец

Американска литература
Политици

Сигнатура
820/899 / В57
Инв. №
3042

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)