КАТАЛОГ КНИГИ

Ватса, Маман
Гласове от звездите : Стихотворения и поеми / Стихотворения и поеми / Маман Ватса ; Прев. от англ. Георги Горов, Йордан Милев ; [С предг. от Йордан Милев]. - София: Военно издателство, 1985. - 95 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Abuja ; Back again at wargate / Mamman J. Vatsa

УДК 896(669)-1

Именен показалец

Ватса, Маман

Предметен показалец

Африканска литература

Сигнатура
820/899-1/ В29
Инв. №
13304

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)