КАТАЛОГ КНИГИ

Валзер, Мартин
Бракове във Филипсбург : Роман / Мартин Валзер ; Прев. от нем. Тодор Берберов. - София: Народна култура, 1969. - 272 с.; 20 см.

Ориг. загл. Ehen in Philippsburg / Martin Walser

УДК 830-31

Именен показалец

Валзер, Мартин

Сигнатура
820/899 / В18
Инв. №
3011
Сигнатура
820/899 / В18
Инв. №
10154

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)