КАТАЛОГ КНИГИ

Бреза, Тадеуш
Бронзовата врата : Римски дневник / Тадеуш Бреза; Прев. от пол. [с послесл.] Димитър Икономов. - София: Издателство на отечествения фронт, 1971. - 496 с.; 20 см.

Ориг. загл. Spizowa brama / Tadeusz Breza

УДК 884-4

>Анотация<

Именен показалец

Бреза, Тадеуш

Предметен показалец

Ватикана

Сигнатура
820/899 / Б80
Инв. №
10643
Сигнатура
820/899 / Б80
Инв. №
2996

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)