КАТАЛОГ КНИГИ

Брандис, Казимеж
Самсон : Роман / Казимеж Брандис ; Прев. от пол.,предг. Димитър Икономов. - София: Народна култура, 1962. - 208 с.; 20 см. - (Библиотека Избрани романи: Премия)

УДК 884-31

Именен показалец

Брандис, Казимеж

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 /Б 77
Инв. №
8424

Още от същия автор

Брандис, Казимеж. Писма до госпожа Z. Варна: Георги Бакалов, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)