КАТАЛОГ КНИГИ

Барбу, Еуджен
Ямата : Роман / Еуджен Барбу ; Прев. от рум. Гергана Стратиева. - София: Народна култура, 1976. - 452 с.; 20 см.

Ориг. загл. Groapa / Eygen Barbu

УДК 859.0-31

Именен показалец

Барбу, Еуджен

Предметен показалец

Румънска литература

Сигнатура
820/899 /Б26
Инв. №
1241

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)