КАТАЛОГ КНИГИ

Ачебе, Чинуа
Стрелата на бога : Трилогия / Чинуа Ачебе; Прев. от англ. Богомил Бенев; Предг. В. Йордановски. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1983. - 496 с.; 22 см.

Ориг. загл. Things Fall Apart ; Arrow of God ; No Longer at Ease / Chinua Achebe

УДК 896(669)-31

Именен показалец

Ачебе, Чинуа

Предметен показалец

Африканска литература

Сигнатура
820/899 /А97
Инв. №
11177

Още от същия автор

Ачебе, Чинуа. И всичко се разпадна. Пловдив: Христо Г. Данов, 1979

Ачебе, Чинуа. Момичета на война. София: Профиздат, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)