КАТАЛОГ КНИГИ

Андрич, Иво
Разкази от детството / Иво Андрич; Прев. от сърбохърв. Жела Георгиева; Ил. Вилко Глиха Селан. - София: Отечество, 1978. - 33 с. : с ил.; 28 см.
УДК 886.1-93-32

Именен показалец

Андрич, Иво

Предметен показалец

Сръбска литература

Сигнатура
820/899 /А66
Инв. №
2062

Още от същия автор

Андрич, Иво. Госпожицата. София: Народна култура, 1978

Андрич, Иво. Новели. Пловдив: Христо Г. Данов, 1976

Андрич, Иво. Прокълнатия двор. София: Народна култура, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)