КАТАЛОГ КНИГИ

Съвременна скандинавска поезия : Сборник / Състав., предг. Богдана Зидарова; Прев. Богдана Зидарова и др.. - София: Народна култура, 1971. - 271 с.; 21 см.
УДК 839.5-1

Именен показалец

Зидарова, Богдана (съст.)
Зидарова, Богдана (прев.)

Предметен показалец

Скандинавска литература

Сигнатура
820/899-1/С96
Инв. №
7816

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)