КАТАЛОГ КНИГИ

Инбер, Вера
Избрани стихотворения и поеми / Вера Инбер; Прев. от рус. Невена Стефанова, Блага Димитрова; Ред. Христо Радевски. - София: Народна култура, 1967. - 121 с.; 15 см. - (Съветски поети)
УДК 882-1

Именен показалец

Инбер, Вера

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-1/И61
Инв. №
7388

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)