КАТАЛОГ КНИГИ

Закс, Нели
Земя от болки : Избрани стихотворения / Нели Закс; Подб. предг., прев. от нем. Димитър Дублев. - София: Народна култура, 1969. - 115 с.; 16 см. - (Съвременни поети)
УДК 830-1

Именен показалец

Закс, Нели

Предметен показалец

Немска литература

Сигнатура
820/899-1/З-30
Инв. №
3047

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)