КАТАЛОГ КНИГИ

Виетнамска поезия / Състав., предг. бел. Блага Димитрова; Прев. [от виетн.]. - София: Народна култура, 1972. - 509 с.; 21 см.
УДК 895.27-1

Именен показалец

Димитрова, Блага (прев.)

Сигнатура
820/899-1/В57
Инв. №
7415

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)