КАТАЛОГ КНИГИ

Броневски, Владислав
Лирика / Владислав Броневски; [Прев. от пол.]; Ред.,предг. Петър Динеков. - София: Народна култура, 1961. - 142 с.; 16 см.
УДК 884-1

Именен показалец

Броневски, Владислав

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899-1/Б82
Инв. №
7384

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)