КАТАЛОГ КНИГИ

Блок, Александър
Избрани стихотворения и поеми / Александър Блок; Прев. от рус.; Ред. Христо Радевски. - София: Народна култура, 1965. - 168 с.; 15 см. - (Съветски поети)
УДК 882-1

Именен показалец

Блок, Александър

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-1/Б47
Инв. №
9919

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)