КАТАЛОГ КНИГИ

Аргези, Тудор
Защо да съм тъжен : Избрана лирика / Тудор Аргези; Прев. от рум.; Ред. предг. Николай Зидаров. - София: Народна култура, 1965. - 177 с.; 16 см. - (Съвременни поети)
УДК 859.0-1

Именен показалец

Аргези, Тудор

Предметен показалец

Румънска литература

Сигнатура
820/899-1/А82
Инв. №
7939

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)