КАТАЛОГ КНИГИ

Агопян, Агоп Агопович
Избрани стихотворения / Агоп Агопян; Прев. от рус.; Ред. Христо Радевски. - София: Народна култура, 1962. - 110 с.; 15 см. - (Съветски поети)

Съдържа и откъси от Автобиография и Как станах писател

УДК 882-1

Именен показалец

Агопян, Агоп Агопович

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-1/А23
Инв. №
10254
Сигнатура
820/899-1/А23
Инв. №
7589

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)