КАТАЛОГ КНИГИ

Чирпанлиев, Стефан
Медвенският размирник : Документална повест за детството на Захари Стоянов / Стефан Чирпанлиев. - 2 преработено и допълнено изд. - София: Военно издателство, 1983. - 104 с.; 20 см. - (Аз съм българче)

Съдържа: Речник на непознатите думи

УДК 886.7-32

Именен показалец

Стоянов, Захари (за него)
Чирпанлиев, Стефан

Сигнатура
886.7-3/Ч84
Инв. №
11137
Сигнатура
886.7-3/ Ч84
Инв. №
11136
Сигнатура
886.7-3/ Ч84
Инв. №
11188

Още от същия автор

Чирпанлиев, Стефан. Баба Кукулязка. София: Български художник, 1989

Чирпанлиев, Стефан. Измисленият остров. София: Отечество, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)