КАТАЛОГ КНИГИ

Чинтулов, Добри
Стани, стани, юнак балкански : Стихотворения. Речи. Писма. Спомени за Добри Чинтулов / Добри Чинтулов; Подб. и ред. Никола Табаков. - 2 изд. - София: Български писател, 1986. - 189 с.; 20 см. + сн.

Истинско име на автора: Добри Петров Миндов

УДК 886.7-8+886.7.09(092)+92 Чинтулов, Добри Петров

Именен показалец

Чинтулов, Добри
Чинтулов, Добри (за него)

Сигнатура
886.7-3/Ч83
Инв. №
12895
Сигнатура
886.7-3/Ч83
Инв. №
12894

Още от същия автор

Чинтулов, Добри. Стихотворения. София: Български писател, 1985

Чинтулов, Добри. Стихотворения. София: Български писател, 1974

Чинтулов, Добри. Стихотворения. София: Български писател, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)