КАТАЛОГ КНИГИ

Сребров, Здравко
Сърната на художника и трите луни / Здравко Сребров; Ил. Румен Скорчев. - София: Български художник, 1969. - 112 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Сребров, Здравко

Сигнатура
886.7-3/С60
Инв. №
5072

Още от същия автор

Сребров, Здравко. В напречен разрез. София: Бълг. писател, 1967

Сребров, Здравко. Приказки. София: Отечество, 1979

Сребров, Здравко. Разказите на момичето от Розовата долина. София: Български писател, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)