КАТАЛОГ КНИГИ

Сребров, Здравко
Разказите на момичето от Розовата долина / Здравко Сребров. - София: Български писател, 1969. - 158 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Сребров, Здравко

Сигнатура
886.7-3/С60
Инв. №
2985

Още от същия автор

Сребров, Здравко. Приказки. София: Отечество, 1979

Сребров, Здравко. Сърната на художника и трите луни. София: Български художник, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)