КАТАЛОГ КНИГИ

Правчанов, Симеон
Едно последно лято : Христо Смирненски - етюди за неговия живот и творчество / Симеон Правчанов. - 2 изд. - София: Партиздат, 1981. - 224 с.; 20 см. - (Художествено-документални биографии)
УДК 886.7-94+92Смирненски, Хр.

Именен показалец

Правчанов, Симеон
Смирненски, Христо (за него)

Сигнатура
886.7-3/П83
Инв. №
10445

Още от същия автор

Правчанов, Симеон. През прозореца на вагона. София: Профиздат, 1965


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)