КАТАЛОГ КНИГИ

Рачев, Димитър
Среднощна литургия : Осем дни с бачо Киро: Повест / Димитър Рачев. - София: Отечество, 1980. - 92 с.; 20 см.

Съдържа: Азбучник на турцизми, старинни думи и изрази, характерни за епохата

УДК 886.7-32

Именен показалец

Рачев, Димитър

Предметен показалец

Турско робство

Сигнатура
886.7-3/Р41
Инв. №
926
Сигнатура
886.7-3/Р41
Инв. №
925
Сигнатура
886.7-3/Р41
Инв. №
924
Сигнатура
886.7-3/Р41
Инв. №
1496
Сигнатура
886.7-3/ Р41
Инв. №
12254
Сигнатура
886.7-3/ Р41
Инв. №
12382
Сигнатура
886.7-3/ Р41
Инв. №
1517
Сигнатура
886.7-3/ Р41
Инв. №
2215

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)