КАТАЛОГ КНИГИ

Радевски, Христо
Избрани творби : В 4 книги / Христо Радевски; Ред. Надя Кехлибарева. - София: Български писател, 1983- с.; 17 см.

Кн.1. Лирика.- 1983.-448 с.
Кн.2. Лирика.- 1983.- 424 с.

УДК 886.7-1

Именен показалец

Радевски, Христо

Сигнатура
886.7-3/Р13
Инв. №
11451
(Кн.1)
Сигнатура
886.7-3/Р13
Инв. №
11452
(Кн.1)
Сигнатура
886.7-3/Р13
Инв. №
11675
(Кн.2)

Още от същия автор

Радевски, Христо. Весели приятели. София: Отечество, 1986

Радевски, Христо. Времето на проверка. София: Профиздат, 1987

Радевски, Христо. Въдичари. София: Български художник, 1976

Радевски, Христо. Стихотворения. София: Български писател, 1968

Радевски, Христо. Стихотворения. София: Български писател, 1986

Радевски, Христо. Хора. София: Народна младеж, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)