КАТАЛОГ КНИГИ

Правчанов, Симеон
През прозореца на вагона : Разкази / Симеон Правчанов. - София: Профиздат, 1965. - 127 с.; 19 см.
УДК 886.7-32

Именен показалец

Правчанов, Симеон

Сигнатура
886.7-3/П83
Инв. №
8080

Още от същия автор

Правчанов, Симеон. Едно последно лято. София: Партиздат, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)