КАТАЛОГ КНИГИ

Полянов, Владимир
Бащи и синове : Повести / Владимир Полянов. - София: Народна младеж, 1988. - 167 с.; 20 см.

Съдържа: Невястата; Женско хоро; Бащи и синове

УДК 886.7-32

Именен показалец

Полянов, Владимир

Сигнатура
886.7-3/П71
Инв. №
15768

Още от същия автор

Полянов, Владимир. Велики пътешественици. София: Знание, 1948

Полянов, Владимир. Случаят Иван Андреев. София: Български писател, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)