КАТАЛОГ КНИГИ

Хрусанова, К.
Из историята на Варненския край : Библиографски указател / Съст. К. Хрусанова. - Варна: РБПС, 1978. - 38 с.; 20 см.
УДК 016:904(497.217)+904(497.217)(01)

Именен показалец

Хрусанова, К. (съст.)

Предметен показалец

Краезнание

Географски показалец

Варна

Сигнатура
0/ Х91
Инв. №
9045

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)