КАТАЛОГ КНИГИ

Николов, Любомир и др.
Съдът на поколенията / Любомир Николов, Георги Георгиев. - София: Народна младеж, 1978. - 143 с.; 20 см.
УДК 886.7-94

Именен показалец

Георгиев, Георги
Николов, Любомир
Уелч, Елмър (за него)

Сигнатура
886.7-3/Н74
Инв. №
3166
Сигнатура
886.7-3/Н74
Инв. №
9609

Още от същия автор

Николов, Любомир. Червей под есенен вятър. София: Отечество, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)