КАТАЛОГ КНИГИ

Николов, Любомир
Червей под есенен вятър : Научнофантастична повест / Любомир Николов. - София: Отечество, 1986. - 190 с. : с ил.; 17 см. - (Фантастика)
УДК 886.7-32

Именен показалец

Николов, Любомир

Сигнатура
886.7-3/Н74
Инв. №
13935
Сигнатура
886.7-3/Н74
Инв. №
13045

Още от същия автор

Николов, Любомир и др. Съдът на поколенията. София: Народна младеж, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)