КАТАЛОГ КНИГИ

Немиров, Добри
Когато бях малък : Избрани разкази за деца / Добри Немиров. - София: Народна младеж, 1973. - 258 с. : с ил.; 20 см. - (Дъга)
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Немиров, Добри

Сигнатура
886.7-3/Н53
Инв. №
8273

Още от същия автор

Немиров, Добри. Ангелогласният. София: Издателство на БЗНС, 1981

Немиров, Добри. Когато бях малък. София: Отечество, 1977


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)