КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлова, Лиляна
Грехът на Малтица : Роман / Лиляна Михайлова. - София: Профиздат, 1980. - 192 с.; 20 см.
УДК 886.7-31

Именен показалец

Михайлова, Лиляна

Сигнатура
886.7-3/М74
Инв. №
3073

Още от същия автор

Михайлова, Лиляна. Корабът. Пловдив: Христо Г. Данов, 1972

Михайлова, Лиляна. Отвори, аз съм.... София: Български писател, 1972

Михайлова, Лиляна. Отложеният старт. София: Народна младеж, 1975

Михайлова, Лиляна. Пътуващи години. София: Профиздат, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7172 | Имена в показалеца: 4236

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)