Библиотека на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна
Каталожни записи (188) | Именен показалец (146) | Предметен показалец (367)
Кандиларов, Евгений. Как българската държава била възстановена след византийското владичество? : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов // Акълчета 9 - 12 клас, № 2, 2016, с. 45-48.
Кандиларов, Евгений. Как наследниците на хан Крум утвърждават българското ханство през първата половина на IX век? : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов // Акълчета 9 - 12 клас, № 6, 2016, с. 37-39.
Кандиларов, Евгений. Как са поставени основите на модерната българска държава (1878-1879г.)? : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов // Акълчета 9 - 12 клас, № 1, 2016, с. 62-64.
Верини, Джеймс. Животът след ИДИЛ : Войната срещу ИДИЛ прогони от домовете им над 3 милиона души / Джеймс Верини; Сн. Мойзес Саман // National Geographic, № 4, 2017, с. 80-103.
Кюмюрджиев, Любомир. Буря над ледовете : Уроците на Тангра планина / Любомир Кюмюрджиев; Сн. Неделчо Хазърбасанов // National Geographic, № 4, 2017, с. 68-79.
Пале, Матьо. Дом в планината : В далечен планински район на Пакистан технологиите и образованието преобразяват селските традици / Матьо Пале // National Geographic, № 4, 2017, с. 60-67.
Изстраданата вяра на Вапцаров // Гимназист, № 12, 28 март 2017, с. 10-13.
Николай Василиевич Гогол - "Шинел" : Съдбата на "малкия човек" в абсурдния свят на бюрократичната държава // Гимназист, № 12, 28 март 2017, с. 4-6.
Константин-Кирил Философ "Проглас към Евангелието" : Вдъхновен химн на славянското писмено слово // Гимназист, № 12, 28 март 2017, с. 3-4.
Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : Бай Ганьо - безсмъртен образ в българската литература // Гимназист, № 11, 21 март 2017, с. 7,10-13.
Ги дьо Мопасан - "Бел ами" : Най-важното от творческия път на писателя; Безкрупулният път към висшето общество // Гимназист, № 11, 21 март 2017, с. 5-6.
Пространно житие на Константин-Кирил Философ : Силата на божественото познание // Гимназист, № 11, 21 март 2017, с. 3-4.
Никола Вапцаров - "Песни за Родината" : Драматизмът на новата епоха // Гимназист, № 10, 14 март 2017, с. 10-12.
<< < 1 2 3 4 5 > >>