Библиотека на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна
Акълчета 9 - 12 клас (11)
Как българите постигат успех в борбата за независима църква през Възраждането? : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов
Как българите в края на VII в. образуват своя държава на Балканския полуостров? : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов
Как българската държава била възстановена след византийското владичество? : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов
Как са поставени основите на модерната българска държава (1878-1879г.)? : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов
Защо културните постижения на Симеоновата епоха са наречени "Златен век" : Отговор на исторически въпрос / Евгений Кандиларов
1