Библиотека на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна
Кюмюрджиев, Любомир. Златото на прадедите : Съкровището от Над Сент Миклош идва от земи, които днес са извън границите ни, но остават свързани с България / Любомир Кюмюрджиев; Сн. Красимир Георгиев // National Geographic, № 6, 2017, с. 70-77.

Именен показалец

Любомир Кюмюрджиев

Предметен показалец

National Geographic

Австрия

археология

България, история

експонати

история

култура

музеи

Над Сент Миклош

Категория

Статии

g
t
f
Прочитания: 139 | Сподели: